Education

S univerzitami spolupracujeme už od vzniku GoodRequest-u

S univerzitami a ich fakultami spolupracujeme v podstate od vzniku GoodRequest-u. Mnohí z nás sa spoznali už počas štúdia a vieme aké dôležité udržiavať tieto priateľské vzťahy. Tešíme sa spolupráci s fakultami na UNIZA a sme otvorení ďalším.

zaDesign events by Michal Sleziak from Goodrequest
Podpora Žilinskej univerzity
Nakoľko v GoodRequest veríme, že vzdelanie je dôležité a snažíme sa ho čo najviac podporovať, spolupracujeme so Žilinskou univerzitou a jej fakultami.
Akcie pre študentov
Pravidelne sa zúčastňujeme akcií so študentami, ako napr. Fričkovica a podobné.
Odborné prednášky
V spoluprávi s fakultami FRI a FEIT organizujeme odborné prednášky z praxe.
IT Trhovisko
Každoročne pripravujeme stánok pre študentov, kde sa môžu dozviedieť informácie o nových pracovných ponukách.
Iniciatívy

Iniciatívy, ktoré aktívne podporujeme

Viete o iniciatíve,
ktorej by sme mali byť súčasťou?

Ak poznáte zaujímavú iniciatívu alebo zastupujete univerzitu a chceli by ste s nami spolupracovať, kontaktujte nás a radi sa porozprávame o spoločných možnostiach.